Erasmus+ strateginės pratnerystės projektas „Nenusigręžk“

„Destroying prejudices“

Šis strateginės partnerystės projektas skirtas išankstinėms nuostatoms ir jų neigiamiems padariniams švietime išsiaiškinti. Projektas padės nustatyti išankstinių nuostatų priežastis ir pasekmes, atliks mokslinius tyrimus mokyklos aplinkoje, įtraukiant mokinius, mokytojus, trenerius, tėvus, žiniasklaidą. Bus parengta knyga su rekomendacijomis, siekiant išspręsti išankstinių nuostatų problemą mokykloje. Projekto įgyvendinimo idėja atsirado dėl to, kad visuomenėje egzistuoja stereotipai, kurie neigiamai veikia mokinių socialinius įgūdžius ir riboja jų gyvenimo galimybes. Švietimo sistema yra ta visuomenės dalis, kuri atkartoja visuomenės vertybes bei kultūrą ir padeda išaiškinti, objektyviai žvelgti į save ir išmintingai reaguoti, kai susiduriame su kitų išankstine nuostata mūsų atžvilgiu. Stereotipai žalingai veikia mokinių savivertę, dėl tos priežasties slopinami vaikų talentai, nelavinami vaikų įgūdžiai. Visa tai daro įtaką visuomenės ekonominei ir socialinei pažangai.

Žmonės yra skirtingi, tačiau mūsų skirtumai yra labai svarbūs žmogiškumui ugdyti. Prigimtiniai skirtumai neturi tapti konflikto ar neapykantos šaltiniu. Mes tikime, kad visi žmonės nusipelno didelės pagarbos, nepriklausomai nuo odos spalvos, religinių įsitikinimų ir nuomonių. Jei tai  suprasime, mes sugebėsime gyventi harmonijoje ir gerbdami vieni kitus.

Projekto tikslai:

– kovoti su neapykanta mokyklose;

– didinti socialinį sąmoningumą, toleranciją, empatiją imigrantams ir pabėgėliams;

– laužyti stereotipus ir didinti supratimą apie jų keliamą riziką;

– tobulinti žinias, susijusias su stereotipų ir diskriminacijos problemomis mokyklose, tokių kaip žmonių vertinimas pagal jų priklausymą skirtingoms kultūrinėms ir socialinėms grupėms;

– skatinti aktyvų mokinių įtraukimą į visuomeninę veiklą, susijusią su stereotipų laužymu ir diskriminacijos naikinimu;

– stiprinti mokyklų ir vietinių nevyriausybinių organizacijų, kurios sprendžia tas pačias problemas, santykius.

Projekto  tikslinė grupė 15-18 metų moksleiviai. Manome, kad tai yra kritinis amžius, kai jiems formuojasi požiūris į kitus žmones, tačiau grindžiamas stereotipiniu mąstymu ir diskriminacija, šis požiūris gali susidaryti neigiamas. Projektas taip pat skirtas mokytojams, treneriams, mokyklos darbuotojams, kurie projekto rezultatus naudos. savo veikloje ir pasibaigus projektui.

Planuojame vieną mokytojų ir  keturis mokinių mainų susitikimus.

1 – mokytojų susitikimas projekto pradžioje (veiklų planavimas ir aptarimas).

2 – mokinių mokomoji veikla tema „Stereotipinis mąstymas ir diskriminacija: bendri stereotipai, susiję su tautybėmis; tiesioginė/ netiesioginė/daugkartinė diskriminacija; diskriminacijos formos ir jų poveikis – ksenofobija, homofobija, transfobija“.

3 – mokinių mokomoji veikla tema „Lyčių ir rasių nelygybė: bendri lyčių ir rasių stereotipai bei jų poveikis; būdai kovos su jais“.

4 – mokinių mokomoji veikla tema „Religinė nelygybė: bendrieji stereotipai, susiję su religijomis ir religiniais įsitikinimais; šių stereotipų poveikis; atvejų, kuriuose religiniai stereotipai ir diskriminacija turėjo neigiamų pasekmių, analizė“.

5 – mokinių mokomoji veikla tema „Stereotipinis mąstymas ir diskriminacija mokyklose – kaip mes galime juos spręsti?“.

Projekto įgyvendinimo metu penkių šalių partneriai ketina sukurti tiek trumpalaikius, tiek ilgalaikius produktus, kurie turės įtakos būsimiems projektams ir mokyklų strategijoms planuoti.

Tikėtini rezultatai:

– didinti informuotumą apie ES demokratines vertybes;

– skatinti norą aktyviai kovoti prieš diskriminaciją;

– gerinti tarpkultūrinį supratimą, bendravimą ir bendradarbiavimą;

– plėsti socialinį sąmoningumą, toleranciją, empatiją ir pabėgėlių empatiją;

– tobulinti žinias apie stereotipų ir diskriminacijos sąvokas;

– lavinti anglų kalbos žinias;

– ugdyti kritinį mąstymą bei komandinio darbo įgūdžius.

Projekto numeris: 2018-1-LT01-KA229-047000_1.

Projekte dalyvaujančios šalys:

Lietuva, Turkija, Bulgarija, Graikija, Italija, Portugalija.

Trukmė: 2018-2020

 

Apie projekto įgyvendinimą:

https://destroyingprejudices.gr/

https://www.etaplius.lt/susitikimas-su-erasmus-strategines-partnerystes-projekto-destroying-predujices-partneriais

http://www.svietimonaujienos.lt/susitikimas-su-projekto-nenusigrezk-partneriais/

https://sportogimnazija.lt/2019/04/10/automatiskai-issaugotas-juodrastis-10/

„Šiaulių kraštas“, 2019-04-19 „Nenusigręžk!“

https://sportogimnazija.lt/2019/06/01/automatiskai-issaugotas-juodrastis-27/

„Šiaulių kraštas“ 2019-06-04, „Išsiaškink, suprask ir pakeisk“

https://destroyingprejudices.wordpress.com

http://pmg-smolyan.org/çà-ó÷èëèùåòî/2013-02-06-08-37-60/åðàçúì/234-ñúîáùåíèå.html

http://pmg-smolyan.org/çà-ó÷èëèùåòî/2013-02-06-08-37-60/åðàçúì/249-ïðîåêò-“destroying-prejudices”,-ôèíàíñèðàí-îò-åâðîïåéñêàòà-ïðîãðàìà-åðàçúì.html

https://www.pmg-smolyan.org/

https://www.epiruspost.gr/diafora/paideia/65263-to-2o-gel-ioanninon-sto-programma-erasmus

https://www.epiruspost.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=65263:to-2o-gel-ioanninon-sto-programma-erasmus&catid=98&Itemid=234

https://drive.google.com/file/d/1npzeNF33S2TdRNDbJyvDb8DtRLdOFhRl/view

https://drive.google.com/file/d/1p-L9LuKB0yVbhowGzY8B_346zBqkxPTr/view

http://www.neoiagones.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9865%3A-2-erasmus-&catid=9%3A2012-02-28-20-42-15&Itemid=14&fbclid=IwAR25UUAUDESau_OPV_N5q3FYYWSTahq60DrvO0AFduIMwnTKyMUdi_VEfyI

https://sportogimnazija.lt/2019/01/15/3347/

„Šiaulių kraštas“, 2019-11-30 „Susitikimas su Erasmus+ strateginės partnerystės projekto „Destroying prejudices“ partneriais Bulgarijoje!“

„Šiaulių miesto švietimo naujienos“, 2019-11-28 „Susitikimas su Erasmus+ strateginės partnerystės projekto „Destroying prejudices“ partneriais Bulgarijoje!“

http://neoiagonesold.eu/2012-02-29-10-33-45/edu/9865–2-erasmus-.html

https://drive.google.com/file/d/1npzeNF33S2TdRNDbJyvDb8DtRLdOFhRl/view

https://drive.google.com/file/d/13PokzvvUoB8knSQrqrUzTaYg8faWVDa0/view

https://www.epiruspost.gr/to-2o-gel-ioanninon-sto-programma-erasmus/

https://sportogimnazija.lt/2021-05-20-destroying-prejudices/?fbclid=IwAR0iba7onUg3hI94-DpbODNXOdqN5P0WrJdKSgnil9NVK6sXfJj7VHGr7Tg

https://www.svietimonaujienos.lt/projektas-nenusigrezk/?fbclid=IwAR01–e2N3VhG8u5lbjDf7LPXyw1Kf-S0k_2iWIpO8nNAOVqTEPOqn6-Y8g

https://sportogimnazija.lt/2021/05/26/susitikimas-su-krepsininku-elvar-mar-fridrikson/