Organinių ir neorganinių atliekų kiekis nuolat auga. Tai vyksta dėl spartaus gyventojų skaičiaus augimo ir miestų plėtros. Statistika rodo, kad kiekvienam iš 500 mln. žmonių, gyvenančių Europos Sąjungoje, tenka apie 500 kilogramų buitinių šiukšlių. Tokio didelio atliekų kiekio perdirbimo procesas sukelia rimtų padarinių aplinkai. Sąvartynuose trūksta vietos, jie turi neigiamą poveikį sveikatai, teršia dirvožemį, vandenį ir orą. Atliekas šalinant deginimo būdu į aplinką išsiskiria toksiškos medžiagos. ES valstybės narės, siekdamos sumažinti atliekų tvarkymo poveikį aplinkai ir sveikatai, apsibrėžė atliekų tvarkymo strategijas.

Mes, penkios mokyklos partnerės, sudarėme bendradarbiavimo sutartį, kad padidintume informuotumą ir teigiamai pakeistume jaunų žmonių požiūrį vykdant įvairias veiklas, reikalaujančias aktyvaus įsitraukimo ir pilietiškumo. Tikime, kad su „Erasmus +“ parama projekto metu, šiandieniniai mokiniai taps socialiai atsakingais piliečiais, kurie spręs atliekų tvarkymo problemas, išmanys realaus gyvenimo aplinkos apsaugos koncepcijas.

TIKSLAI

1 – skatinti aktyvų dalyvavimą ir pilietiškumą;

2 – didinti mokinių supratimą apie esančias aplinkosaugos problemas;

3 – įgyvendinti individualizuotas atliekų tvarkymo programas mokyklose partnerėse;

4 – stiprinti tarpkultūrinį sąmoningumą, toleranciją ir pagarbą kultūrų įvairovei;

5 – įtraukti dalyvius į veiklą, susijusią su kūrybiškumu, kritiniu mąstymu ir darbo komandoje įgūdžiais.

Projekto įgyvendinimo metu suplanuoti penki dalyvių susitikimai. Susitikimų temos: „Šalyse partnerėse galiojanti atliekų tvarkymo politika“, „Sumažink atliekų kiekį šiandien geresniam rytojui“, „Pakartotinai panaudok atliekas šiandien geresniam rytojui“, „Perdirbk atliekas šiandien geresniam rytojui“, „Galimos atliekų tvarkymo namuose ir mokyklose strategijos“.

Tikslinė projekto grupė  yra 16-18 metų mokiniai, apie 500 mokinių iš mokyklų  partnerių. Projekto dalyviai suburs aktyvias „Eko patrulių“ grupes, kurios dirbs su projekto užduotimis. Patruliai daugiausia dėmesio skirs konkrečioms veikloms, prie kurių gali prisijungti ir kiti mokiniai. Patrulių veiklą koordinuos ir palaikys projekto mokyklų mokytojai, kurie užtikrins, kad veikla būtų kokybiška ir atlieptų laukiamus rezultatus. Kiekvienos mokyklos projekto komandą sudarys mažiausiai 5 mokytojai, dėstantys dalykus, susijusius su projekto temomis bei turintys patirties įgyvendinant mokyklų projektus.

REZULTATAI

Numatomi tokie projekto rezultatai: žinios, įgūdžiai, požiūrio formavimas, padidėjęs sąmoningumas aplinkai, aktyvesnis įsitraukimas ir pilietiškumas.

Projekto metu bus sukurta: skaitmeninis žurnalas, pristatymai ir ataskaitos, informacinis biuletenis, lankstinukai, plakatai, atliekų tvarkymo vadovas.

Projekto parneriai: Danija, Ispanija, Graikija, Turkija, Lietuva.

Projekto trukmė: 2020.09.01-2022.08.31